П`ятниця, 21.02.2020, 06:01
Вітаю Вас Гість | RSS

Мій сайт педагогу-організатору

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 16
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2010 » Травень » 29 » Знаємо свої права, виконуємо свої обов'язки
01:17
Знаємо свої права, виконуємо свої обов'язки

Знаємо свої права, виконуємо свої обов'язки

Мета: 1) почати формувати основи правових знань учнів;

2) ознайомити дітей з окремими статтями «Кон­венції про права дитини»;

3) підтвердити відповідними статтями Конституції України та положеннями програми «Діти У країни», що держава Україна захищає права своїх громадян;

4) виховувати у дітей переконання про важливість сумлінного ставлення до своїх обов'язків;

5) сприяти вихованню патріотичних почуттів до рідної країни, прагнення внести свій вклад у розвиток України як держави демократичної та правової.

Обладнання:

1. Конституція України для школярів. Київ, 1998.

2. Конвенція про права дитини. Київ. 1997.

3. Програма «Діти України». — Все для вчителя. № 17.1998. стор. 25-32.

4. Закон України «Про освіту» від 23 березня 1996 року. — Право України. 1996. № 7. стор. 68-85.

5. Статут НСЗШ с.Вороняки

6. Порівняльна таблиця, картки, медаль «Омбуд-смен».

7. Музичне та віршоване оформлення.

Хід виховного заходу

Вступне слово вчителя:    Дорогі діти! 20 листопада 2001 року виповнюється 12 років з дня прийняття Ге­неральною Асамблеєю ООН «Конвенції про права ди­тини». Це найдосконаліший міжнародний документ, що захищає права дітей. Згідно зі Статутом ООН визнання властивої людині гідності, рівних і невід'ємних прав усіх членів суспільства є основою забезпечення свободи, справедливості і миру на Землі.

24 серпня 1991 року Україна проголосила свою не­залежність, а 27 вересня 1991 року «Конвенція про права дитини» набула чинності в Україні.

Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які саме пра­ва дітей закріплені в «Конвенції», як Конституція Ук­раїни закріплює ці права за громадянами України, а ви є юними громадянами нашої держави.

Відкрийте, будь ласка, ст. 1 Конституції України і оз­найомтесь з її змістом. (Ст. 1. Україна є суверенна і не­залежна, демократична, соціальна, правова держава).

Отже, стаття 1 Конституції України проголошує, що Україна є державою демократичною, правовою. Однією з ознак правової держави є правова культура її громадян. Що це означає? Це означає, що грома­дяни такої держави повинні чітко знати свої права і

вміти правильно ними користуватися, а також добро­совісно виконувати свої обов'язки. Тож якими права­ми користуються діти України та які обов'язки покла­даються на юних громадян держави, ми сьогодні і з'ясуємо.

Основна частина

По-перше, «Конвенція про права дитини» закріплює положення про те, що права дитини не можуть бути об­межені ні за кольором шкіри, ні за релігією, національ­ним чи майновим станом, ні за станом здоров'я, ні за походженням. Про це йдеться в статті 2 «Конвенції». (Діти знаходять відповідну статтю у порівняльній таб­лиці та зачитують її}.

Згідно статті 6 даної «Конвенції», кожна дитина має право на життя. Це ж підтверджує і стаття 27 Консти­туції України.

(Діти зачитують відповідні статті.

Вчитель, називаючи права, прикріплює на дошці ар­куші паперу з їх назвами).

Діти, ви, мабуть, читали в пресі чи чули по радіо чи телебаченню, що однією з умов вступу України в євро­пейське співтовариство є відміна в Україні смертної кари. Давайте подумаємо і висловимо свої думки з приводу таких питань.

— Чи згодні ви з відміною смертної кари в Україні?

— Як вирішується питання про відмову смертної кари в інших країнах світу?

— Яка зараз ситуація з відміною смертної кари в Ук­раїні?

(Діти попередньо одержували завдання продумати і підготувати відповіді на ці питання).

Згідно «Конвенції про права дитини» діти мають права на збереження своєї індивідуальності, включаю­чи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки. Ніхто не може розлучити дитину з батьками за винятком тих випадків, коли таке розлучення здійснюється в інтересах дитини. Це здійснюється тоді, коли батьки безвідповідально ставляться до виховання дітей, не піклуються про їх матеріальне забезпечення, тобто про харчування, одяг, знущаються з них.

Таких батьків, згідно законодавству України, поз­бавляють батьківських прав, а дітей забирають до інтернату.

Відповідно до «Конвенції» дитина має право вільно висловлювати свої думки, але здійснення цього права може зазнавати певних обмежень, якщо мова йде про повагу прав та репутації інших осіб, а також про охоро ну державної безпеки, громадського порядку, здоров'я або мораль населення. Це закріплено в статті 13 на­званого документа.

Друзі, ознайомтесь зі змістом статті 14.

(Діти зачитують статтю). Що на вашу думку, означає поняття «свобода совісті»?          

(Діти висловлюють свої думки, вчитель висловлює правильне твердження).

Отже, свобода совісті — це свобода сповідати якусь релігію або ж не сповідати ніякої.

Згідно статті 19, держави, які підписали Конвенцію, вживають необхідних заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психічного насильства, об­рази та зловживань, відсутності піклування, недбалого поводження та експлуатації. Підтвердіть фактами, що ця стаття має важливе значення для захисту дітей Ук­раїни. (Діти одержували завдання підібрати матеріали статистики та преси з цього приводу).

Зараз ви прочитаєте статтю 22 Конвенції, поду­маєте і поясните, чому ця стаття має дуже важливе значення для дітей певних країн світу.

(Мається на увазі стаття про статус дітей-біженців. Діти висловлюють свої думки).

Статті Конвенції стосуються найрізноманітніших сторін життя. Зараз ми з вами розглянемо статті, які безпосередньо захищають права дітей нашого кла­су.

Так згідно статті 24 держави-сторони визнають право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я. Питання охоро­ни здоров'я є і в програмі «Діти України». Особливе значення мають ці положення у зв'язку з чорнобильсь­кою трагедією. У нас у класі теж є діти-чорнобильці. Держава турбується про їхнє здоров'я. (Діти роз­повідають в чому це проявляється).

Крім того, наша держава має договори з іншими державами про лікування та покращення стану здо­ров'я дітей за кордоном. (Повідомлення дітей, які вони підготували заздалегідь за матеріалами преси).

Головна ваша праця зараз — це навчання. Згідно статті 28 Конвенції держави-сторони визнають право дитини на освіту. Вони повинні ввести безплатну і обов'язкову початкову освіту, а також сприяти розвит­кові різних форм середньої освіти, вживати заходів щодо регулювання відвідування школи учнями. Ці дер­жави повинні вживати заходів, щоб шкільна дис­ципліна була забезпечена методами, що грунтуються на повазі до людської гідності дитини.

Право дитини на освіту закріплене і в Основному Законі нашої держави — Конституції України. Про це йдеться в статті 52. Ознайомтесь з її змістом і з'ясуйте, яка освіта в Україні є обов'язковою. (Діти читають статтю і відповідають).

Отже, ми з'ясували, що повна загальна середня "освіта (була) є обов'язковою. Якщо дитина з якихось причин не може відвідувати школу, вона може одержа­ти середню освіту навчаючись екстерном. Ця форма навчання передбачає, що дитина навчається вдома самостійно, пише контрольні роботи, які перевіряють закріплені за цією дитиною вчителі. Екзамени здають такі діти разом зі всіма учнями.

У нашій державі прийнято спеціальний закон «Про освіту» (1996 р.). Він визначає права та обов'язки учасників навчального процесу. Кожен має право здо­бувати освіту шляхом вибору різних форм навчання, різних закладів освіти (загальна школа, коледж, гімназія, ліцей). Ви маєте право користуватися бібліотеками, спортивними залами, різноманітним об­ладнанням своєї школи, а також брати участь у різних олімпіадах, конкурсах, конференціях і т.д. Підтвердіть, що ви дійсно користуєтесь цим правом.  (Відповіді дітей).

Для кожного учня не байдуже як житиме його шко­ла. Саме тому закон передбачив право на участь у гро­мадському самоврядуванні навчального закладу. У нашій школі — це ШУС (шкільне учнівське самовряду­вання). До його складу входять по два учні з кожного класу і від нашого теж.

            Закон України «Про освіту» закріплює право учнів брати участь в об'єднаннях громадян. Реалізувати це право можна беручи участь у роботі різноманітних спортивних товариств, дитячих організацій, клубів, загонів. Однією з дитячих організацій, в діяльності якої виможете брати участь, є СПОУ (спілка піонерських ор­ганізацій України). Що це за організація? Що ви знаєте про її діяльність?

(Повідомлення дітей).

Закон також дає право після досягнення чотирнад­цятирічного віку, з дозволу батьків, у вільний від на­вчання час працювати, отримуючи відповідну за­робітну плату.

Користуючись правами кожен з вас мусить пам'ятати і про свої обов'язки. Держава виділяє кошти на навчання школярів, на вас же покладається обов'язок систематично та глибоко оволодівати знан­нями та навичками. Отже, робота на уроці, ретельне виконання домашніх завдань — це не лише вимога вчителя, а й ваш обов'язок перед державою.

Кожен з вас зобов'язаний виконувати вимоги Ста­туту свого навчального закладу. Такий Статут є і в нашій школі. У розділі V «Єдині вимоги до поведінки учнів НСЗШ с. Вороняки » йдеться про вимоги щодо режиму дня, про правила поведінки до початку уроків і під час перерв, на уроці, до зовнішнього вигляду, до поведінки на подвір'ї і в гро­мадських місцях.

(Учні згадують і називають ці правила поведінки).

Крім вище названого, ви повинні дотримуватись ви­мог законодавства, моральних та етичних норм.

В статті 29 «Конвенції про права дитини» говорить­ся, що освіта дитини має бути спрямована на розвиток особи, талантів, розумових та фізичних здібностей, а також на виховання поваги до Країни та краю, в якому проживає дитина. А як ви можете проявити свою лю­бов до рідного краю?

(Діти відповідають).

Що наші діти талановиті, що вони люблять свій рідний край підтверджують вірші, які ми зараз послу­хаємо.

(Діти одержували завдання підготувати вірші про рідний край, про Україну. Зараз ми послухаємо їх.)
                                                 Виступи учнів.

Підведення підсумків заняття

Дорогі діти! Ми сьогодні добре з вами попрацювали, вивчили окремі етапі документів, які захищають ваші права. Назвіть ці документи.

(Діти називають Конституцію України. «Конвенцію про права дитини», програму «Діти України»).

А тепер подивіться ще раз уважно на дошку і поста­райтесь добре запам'ятати назви прав та обов'язків дітей.

(Діти зачитують назви прав та обов'язків, які прикріплені на аркушах паперу на дошці і ці аркуші знімаються. Діти одержують картки для заповнен­ня).

           Чи були ви уважними, як добре ви запам'ятали свої права та обов'язки, ми з'ясуємо, заповнивши ось такі картки.                                

(Діти виконують завдання).                                        

А тепер давайте зачитаємо свої записи.  

(Діти зачитують).

Як зветься вищий законодавчий орган України?

(Діти відповідають — Верховна Рада України).

Конституцією України запроваджується посада Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю­дини, на якого покладається обов'язок здійснювати контроль за додержанням прав та свобод людини і громадянина в Україні. Він розглядає заяви та скарги громадян з приводу порушення їх прав та свобод. Уповноважений є підзвітним Верховній Раді і щорічно доповідає їй стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. Така посада є в кожній країні.

Загальноприйнята міжнародна назва цієї посади омбудсмен. (Пишемо на дошці).

Тож давайте за­раз виберемо свого омбудсмена. Це повинен бути учень, який найкраще знає свої права та обов'яз­ки.

(Діти визначають. Даному учневі вручається спеціальна медаль. На ній зображено символ 00Н та назва «Омбудсмен»).

Категорія: Сценарії виховних заходів, уроків, свят | Переглядів: 6309 | Додав: AlinaV | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz