П`ятниця, 21.02.2020, 06:28
Вітаю Вас Гість | RSS

Мій сайт педагогу-організатору

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 16
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2010 » Червень » 23 » Комп'ютер і здоров'я
10:55
Комп'ютер і здоров'я

Протягом останніх років значно зросла кількість людей, які більшість свого робочого часу прово­дять за комп'ютером. Персональний комп'ютер став постійним супутником людини і на ро­боті, і вдома. Тому дедалі частіше перед нами постають питання: як впливає ПК на здоров'я дорослих та дітей, на їхню психіку? Наскіль­ки цей вплив є шкідливим? Чи небезпечніший комп'ютер від телевізора або інших побутових приладів? Спробуємо дати відповіді на ці та інші запитання.

 

В Україні розроблені та діють державні стандарти щодо роботи за комп'ю­тером. Наприклад, трива­лість перебування за ПК не повинна перевищувати

8 год, до того ж обов'язково потрібно робити перерви. Вагітним і жінкам, які го­дують груддю, взагалі заборонено працювати за ком­п'ютером. Площа одного робочого місця має станови­ти не менш ніж 6 м2 у ряду і 1,2 м між рядами. Це норми на виробництві. На жаль, вдома цих правил зазвичай ніхто не дотримується.

Розпочнемо з правиль­ної організації робочого місця. Більшість користувачів приділяють цьому важливо­му аспекту роботи замало уваги. Розумно облаштоване  робоче місце (правильне освітлення, зручне розмі­щення клавіатури, монітора


та стільця) має неабияке значення для здоров'я очей. Рівень електромагніт­ного випромінювання збоку і позаду монітора значно вищий, ніж спереду. Тому найкраще розташувати ком­п'ютер у кутку кімнати. Освітлення повинне бути приглушеним, розсія­ним. Центр екрана монітора має бути на рівні очей користувача. Стілець обов'язково повинен бути зі спинкою. Сидіти треба прямо або трохи нахи­лившись уперед і спираючись на 2/3— 3/4 довжини стегна. Вільний простір між тілом і краєм столу — не менш як 5 см. Бажано, щоб руки вільно лежали на столі, ноги були зігнуті в тазо­стегновому та колінному суглобах під прямим кутом.

Розглядаючи вплив комп'ютера на наше здоров'я, відзначимо кілька чин­ників ризику:

• проблеми, пов'язані з електро­магнітним випромінюванням;

      • проблеми зору;

• проблеми м'язів та суглобів;

• депресія, стрес та інші нервові розлади.

У кожному випадку ступінь ри­зику прямо пропорційний часу, який людина проводить за ком­п'ютером і поруч із ним. Електро­магнітне випромінювання може ста­ти причиною розладів нервової системи, зниження імунітету, захво­рювань серцево-судинної системи, аномалій у перебігу вагітності, чи­нити згубну дію на плід, тож за можливості його негативний вплив слід мінімізувати:

• не залишайте комп'ютер увімкне­ним на тривалий час, якщо не вико­ристовуєте його, навіть якщо це і при­швидшить зношення ПК. Здоров'я важливіше;

• не забувайте використовувати «сплячий режим» для монітора;

      • мінімізуйте електромагнітне ви­промінювання від монітора, розміс­тивши його у кутку (випромінювання поглинатиметься стінами).

Надзвичайно актуальною під час роботи за комп'ютером є проблема зору. М'язи очей, фокусуючись на пев­ному предметі, втомлюються від над­мірного навантаження. Звісно, будь-яка діяльність людини може спри­чиняти втому очей, але навантажен­ня зростає, коли об'єкт потрібно розглядати на близькій відстані й при цьому використовуються пристрої ви­сокої яскравості, наприклад, монітор комп'ютера. Найчастіше стомлюва­ність очей призводить до млявості й дратівливості, особливо у дітей. Тому офтальмологи висловлюють побою­вання, що надмірне захоплення ком­п'ютером у ранньому віці може чи­нити негативний вплив на м'язи, унас­лідок чого дитині дуже важко концентрувати зір на певному предметі, зокрема під час читання. Деякі фахів­ці пропонують три варіанти спеціаль­них вправ для очей, які допомагають зняти втому, запобігти виникненню головного болю під час роботи за дис­плеєм. Приміром, можна стежити за рухомими об'єктами або концентру­вати зір на віддалених предметах. Можна обрати будь-який із варіантів, вони рівноцінні, а можна чергувати, виконувати сидячи або стоячи, але обов'язково відвернувшись від екрана. При цьому слід ритмічно і глибоко дихати, а рухи очей виконувати з мак­симальною амплітудою.

 

Комплекс вправ для очей

 

Варіант 1

1. Заплющте очі, сильно напружив­ши очні м'язи, і полічіть до чотирьох. Розплющте очі, розслабивши м'язи, погляньте вдалину, полічіть до шести. Повторіть вправу 4—5 разів.

2. Подивіться на перенісся і затри­майте погляд, порахувавши до чоти­рьох. Але не допускайте втоми очей! Розплющте очі, погляньте вдалину, порахувавши до шести. Повторіть вправу 4—5 разів.

3. Не повертаючи голови, поди­віться праворуч і, зупинивши погляд, полічіть до чотирьох. Після цього погляньте вдалину, полічіть до шести. Аналогічно зафіксуйте погляд ліво­руч, вгору і вниз. Повторіть вправу 3—4 рази.

4. Переведіть погляд швидко по діа­гоналі: праворуч угору — ліворуч униз, потім прямо, повторюйте рухи очей, рахуючи до шести. Повторіть вправи, переводячи погляд ліворуч угору—пра­воруч униз і вдалину, полічивши до шести. Повторіть вправу 4—5 разів.

Варіант 2

1. Заплющте очі, не напружуючи очних м'язів, полічіть до чотирьох.

Широко розплющте очі й погляньте вдалину, полічіть до шести. Повторіть вправу 4—5 разів.

2. Подивіться на кінчик носа, полічіть до чотирьох. Переведіть по­гляд вдалину, полічіть до шести. Пов­торіть вправу 4—5 разів.

3. Не повертаючи голови (три­майте її прямо), робіть колові рухи очима вгору — праворуч — униз — ліворуч і в зворотному напрямку: вгору — ліворуч — вниз — право­руч. Потім погляньте вдалину, по­лічіть до шести. Повторіть вправу 4—5 разів.

4. Голову тримайте нерухомо, пере­ведіть погляд угору, полічивши до чо­тирьох, подивіться прямо, полічіть до шести. Аналогічним чином переведіть погляд униз — прямо, праворуч — пря­мо, ліворуч — прямо, по діагоналі в обидва боки і прямо. Повторіть впра­ву 3—4 рази.

 


Варіант З

1. Голову тримайте прямо. Морг­ніть, не напружуючи очних м'язів, полічивши до 10—15.

2. Не повертаючи голови (тримай­те її прямо), із заплющеними очима «подивіться» праворуч, полічивши до чотирьох, потім ліворуч, полічивши до чотирьох, і прямо, полічивши до шес­ти. Підніміть очі вгору, полічіть до чотирьох, опустіть вниз, полічіть до чотирьох і переведіть погляд прямо, полічивши до шести. Повторіть впра­ву 4—5 разів.

3. Подивіться на вказівний палець, розташований на відстані 25—30 см від очей, полічивши до чотирьох, потім переведіть погляд вдалину, полічивши до шести. Повторіть впра­ву 4—5 разів.

4. У середньому темпі виконайте 3—4 колові рухи очей праворуч, стільки само ліворуч і, розслабивши очні м'язи, погляньте вдалину, полі­чивши до шести. Повторіть вправу 1—2 рази.

Не менші побоювання викликає також захоплення дітей Інтернетом: це і відвідування різних сайтів, фо­румів, й ігри, і просто перегляд якоїсь інформації, що негативно впливає на психіку підлітків (стрес, депресія та інші нервові розлади). Проблема полягає у відсутності будь-якого контролю з боку дорослих. Оптимальне рішення — обмежити час, який діти проводять за комп'ютером, влаштовуючи часті перерви між заняттями (це може бути фізична активність, що не ви­магає напруження зору, приміром, прогулянки на вулиці, гра у м'яч). Чергування роботи за комп'ютером з іншими видами діяльності корисне ще й тим, що останні часто включа­ють зорові рухи. Отже, єдиний за­хист від комп'ютерів, телевізорів — розумне, раціональне їх використан­ня. Адже вся домашня побутова техніка має полегшувати життя, а не шкодити йому, створюючи нові проб­леми.

Слід зазначити, що внаслідок тривалої роботи за комп'ютером зростає імовірність виникнення за­хворювань м'язів та суглобів. Най­частіше це оніміння шиї, біль у пле­чах та попереку або ногах. Проте бувають і серйозніші захворювання. Найпоширенішим є кистьовий ту­нельний синдром, або синдром за­п'ястного каналу, за якого ушкоджу­ються нерви руки. Причиною ви­никнення болю є затиснення нерва у зап'ястному каналі, що може бути спричинене розпуханням сухожиль, які розташовані в безпосередній близькості до нерва, а також розпухан­ням самого нерва внаслідок постійного статичного на­вантаження на одні й ті самі м'язи. Біль у руках може бути спричинений також пошкодженням хребта (ос­теохондроз, грижі міжхребцевих дисків), за якого за­тискається нерв, що йде від спинного мозку до рук. У найтяжчій формі цей синд­ром призводить до непраце­здатності людини. Для про­філактики та лікування син­дрому зап'ястного каналу слід подбати про ергономічність свого робочого місця, якомога частіше робити пе­рерви й виконувати певний набір вправ для рук. Особ­ливу увагу слід звернути на форму мишки. Вона має до­биратися індивідуально (залежно від розміру кисті, довжини пальців, по­ложення руки на столі). Кисть по­винна бути прямою і лежати на столі якнайдалі від краю. Тому, перш ніж купувати мишку, потримайте її в ру­ках, посовайте по килимку. Не слід також забувати, що під час роботи з клавіатурою кут згину руки в лікті має бути прямим (90°). При незруч­ному положенні рук зап'ястя пере­бувають у постійному напруженні, що може призвести до відчуття дис­комфорту, ослаблення та оніміння рук, особливо долонь.

Крім того, і дорослим, і дітям по­трібно виробити звичку сидіти рівно, не горбитися. Стілець має бути не над­то високим і не надто низьким. Наяв­ність підлокітників обов'язкова. Доб­ре, якщо є спеціальна опуклість для зап'ястя (на килимку для мишки, комп'ютерному столі або клавіатурі спеціальної форми).

Тож як захиститися від шкідливого впливу комп'ютера чи телевізора? Адже без них важко уявити наше жит­тя. Дотримуйтеся наведених у цьому матеріалі простих порад і правил та пам'ятайте: все має бути в нормі. Будьмо здоровими!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Абетка безпеки | Переглядів: 1398 | Додав: AlinaV | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Червень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz